Emissiearme bedrijfsvoering

Voor dit project heb ik literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijkheden van management op het reduceren van ammoniakemissie uit de melkveehouderij. Daarna heb ik urine- en voermonsters genomen en deze vergeleken met het tankmelkureumgehalte. Ook heb ik de ammoniakemissie gemeten in de mengels van urine en mest in een laboratorium.