Ik heb een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijkheden van management op het reduceren van ammoniakemissie uit de melkveehouderij. Daarna heb ik urine- en voermonsters genomen en deze vergeleken met het tankmelkureumgehalte. Ook heb ik de ammoniakemissie gemeten in de mengels van urine en mest in een laboratorium.  

 

De highlights tot nu toe (oktober 2023) heb ik beschreven in dit rapport:

GREEN PAPER Highlights EAB Project
PDF – 392,3 KB 66 downloads