Data verwerking

Ook kan ik helpen bij het verwerken van data uit uw proeven. Ik verwerk numerieke data in Excel en GraphPad Prism tot professionele grafieken, en voer statistische analyses uit. Met deze data kan een claim-dossier aangelegd worden voor een claim op een diervoeder. Uw data worden op een overzichtelijke manier in powerpoint presentaties weergegeven, aangepast aan een vooraf bepaalde doelgroep.

Daarnaast kan ik helpen bij het aanvragen van subsidies en patenten.